Thông tin hữu ích

Bảo vệ tế bào gan từ dược liệu quý ngàn năm, công nghệ được Mỹ cấp bằng sáng chế
Ưng bất bạc – dược liệu vàng cho các tổn thương gan sớm
TS Trần Đức Dũng và những đề tài nghiên cứu được cả Mỹ và Đài Loan cấp bằng sáng chế